Vad är TA?

TA betyder Teknisk Analys och det innebär att man analyserar börs och aktier ur ett mer tekniskt perspektiv, dvs man tittar på diagram, använder indikatorer och andra matematiska uträkningar för att prognostisera kursrörelser.

Vilka olika sätt finns det att läsa börsen på?

Det finns i huvudsak två olika sätt att läsa och prognostisera börsen på. Det är

  1. Fundamental Analys – FA
  2. Teknisk Analys – TA

Men det finns många andra sätt som inte fullt ut faller inom ramen för dessa två kategorier. Detta är bland annat

  1. AI – Artificiell Intelligens
  2. Läsa orderflöden

Det finns säkert ännu fler sätt att prognostisera hur börsen ska utvecklas och detta är bara gjort för att få en liten bild av alla möjligheter som finns.

FA – Fundamental Analys

Fundamental Analys innebär att man tittar på hur ett bolag går, dvs man tittar på räkenskaperna. Går bolaget med vinst? Hur har det utvecklats de senaste åren?

Man tittar även på olika nyckeltal för att avgöra utvecklingen för ett bolag. Exempel på nyckeltal är:

  • P/E-talet – Price / Earnings
  • P/S-talet – Price / Sales

Man vill se om aktien är dyr eller billig just nu genom att titta på priset i relation till hur mycket bolaget tjänar eller hur mycket de säljer

TA – Teknisk Analys

När det gäller teknisk analys så finns det förutom att dra linjer och titta på nivåer och formationer även ett antal teorier som många traders använder idag. Exempel på detta är

  1. Gannteorier
  2. Elliotvågor