Tillbakablick från igår

I bilden ovan ser vi att vi fick en c i C-våg EWT-mässigt. De är explosiva och så blev det också. Jag trodde dock att den skulle kommit redan dagen före. Men marknaden fintar ofta. Det är väl just detta som gör trading så roligt.

Premarketanalys inför dagen

 

Vi vände i en fibzon (blå rektangeln ovan) och täppte nästan gapet. Gaptäppningar som sker ”nästan” är jobbiga då vi inte vet säkert om marknaden anser att de är täppta eller ej. Med tanke på att man själv är osäker så är många andra det också, se bild nedan.

I bilden ovan ser vi två 100%-symmetrier som landar en bit under fibzonen. Dessa är också potentiella vändpunkter om vi ska vidare nedåt.

I bilden ovan ser vi dailygraf och en big picture av läget. Vi brottas fortfarande med 14 000-nivån trots att den togs ut med 200-punkter. Vi har dessutom en divergens och en lite för stark rörelse uppåt mot ATH som vi korrigerar nu.

För att vi ska få en mer säker uppgång borde vi ner en bit till. Som minst att täppa gapet som vi snubblade på igår.

Höjer vi blicken ytterligare och tittar i månadsgrafen ser vi att vi har 15 000-nivån en bit upp och den är tung ur ett 00-perspektiv. Vi har dessutom en divergens mot RSI2 just nu.

I bilden ovan ser vi veckograf och en divergens som ytterligare ger bränsle för en rekyl. Tittar vi i detta perspektivet skulle en rekyl ner mot MA20, dvs en piercing inte vara något konstigt. Se bild nedan.

Tittar vi till sist i 60-mingrafen ser vi tydligt urblåsningen igår och tittar vi mot MA20 ser vi att vi fick en kraftig överreaktion som måste korrigeras vilket också gjordes igår. Se bild nedan.

Bilden ovan ser för jä-lig ut men det jag vill visa är att överreaktionen mot MA20 korrigerades till 62-fibben igår. Vi ser också att MA200 är helt sidledes vilket innebär att någon form av jämviktspendling kan uppstå. Dock inte lika högt över som under på grund av att både MA50 och MA100 pekar ner.

Vad har vi för scenario inför dagen?

Drömscenariot hade varit att vi gick ner och täppte igen gapet fullt ut men inte mer och dessutom med en divergens. Då har vi en riktigt bra long. Se bild nedan.

På ovansidan är det svårare att hitta någon bra short. Anledningen är att vi har en nedåtgående trend i 60-min men fick en överreaktion igår vilket gör att vi inte har något stabilt rekylscenario för vidare nedgång. Som jag skrev innan måste vi svinga en bra bit över MA20 för att vi ska hitta en billig short. Men vi får samtidigt inte komma ända upp till rasstarten igår för då har vi tappat nedtrenden. En gyllene medelväg är området mellan 13 900 – 13 950 men det är svårt att vara mer exakt. Se bild nedan.

Vi kommer troligtvis att öppna med ett gap nedåt (kl 8.01), se bild nedan för terminen. Men det är ingen ”billig” short direkt vid open dock.