21/9 DAX premarket

Vi börjar i månadsgrafen idag och ser vad vi har för nivåer, se bild nedan.

Det som sticker ut är 50-fibben mellan Coronabotten och All-Time-High som ligger på 12 272. Veckografen har inte fler nivåer att addera som ligger i närheten. Vi har trendstart i veckografen men den ligger nere vid 11 600. Vi tittar vidare i dagsgrafen, se bild nedan.

Som vi kan se i bilden ovan så är den branta uppgången vi fick i september korrigerar fullt ut och dessutom symmetrisk i brantet. Det innebär att vi börjar om på ruta ett igen och det som händer nu är starten på något nytt.

Den stora frågan är vad detta nya är?

Mitt longscenario från igår med en potentiell rörelse upp till 13 500 fallerade när vi bröt 12 800, se blogginlägg igår. Om vi tittar objektivt på dagsgrafen, vad har vi då?

  • Full trend ned (Tp = -8)
  • Lätt översålt (RSI2 = 15)
  • Vid ett större bottenområde runt 12 400 – 12 600 se bild nedan

I det större perspektivet har vi inte korrigerat denna uppgång fullt ut och med tanke på att vi har en full trend nedåt så är det mycket troligt att vi kommer att göra detta. 10 000-kronorsfrågan är hur vägen dit ser ut. Just nu brottas vi ju med den senaste korrektionen som vi ser längst till höger. Vi bryter oss ner i 60-min, se bild nedan.

Tittar vi vad som hände i terminen i 60-min över natten, ser vi att vi nästan var nere vid 12 500 (12 540), se bild nedan. Det gör att uppgången i bilden för 60-mingrafen ovan är korrigerad fullt ut.

Vad blir då kontentan av allt detta?

Vi har med nattens rörelse nedåt korrigerat alla branta uppgångar med lika branta nedgångar och är på ruta ett. Det gör att det är ett mycket osäkert läge om vart vi ska idag. USA levererar dessutom ett koppel av nyheter idag som är mycket tunga, se tabell nedan.

Klockan 16 är det husförsäljning som är otroligt intressant, följt av räntebesked som nog är det hetaste just nu. Alla nyheter som släpps från USA är superheta och presskonferensen lär också bli intressant att lyssna på.

Det finns en stor chans/risk att den totala obeslutsamheten i läget just nu i kombination med alla dessa nyheter från USA gör att det är många som väntar med att agera. Vi har snart facit om denna tanke är rätt eller fel.

Ska vi röra oss åt något håll är det troligtvis upp på grund av att alla rörelser är korrigerade.

Det absolut viktigaste är dock att inte sätta prestige i att ha rätt utan att kunna vända på en femöring om det scenario man målat upp fallerar. Annars resulterar det bara i att man förlorar mycket pengar. Att vara dynamisk i sitt tänk är en stor pusselbit. Detta måste man jobba på kontinuerligt. Det är färskvara precis som med fysisk träning.

Trading är till 90% (många påstår att det inte räcker med 90%!) ett mentalt spel.