20/9 DAX premarket och hur det gick

Kan det vara så att gårdagens botten var starten på en större uppgång?

Vad talar för för detta?

I veckografen ovan har vi en divergens mellan de sista två bottnarna vilket ger potential för uppsidan. Det är lätt att bara stirra sig blind på utbrottsscenariot vi har i veckografen ovan men jag har redan gått igenom att detta inte är speciellt vasst och som gjort för falska breaks i tidigare premarkets.

Pusselbit 1 – Divergens i veckograf för större uppgång

Vi bryter oss ner i dagsgrafen, se bild nedan.

I bilden ovan ser vi att vi fick en perfekt träff på senaste botten på 12 600. Vi har dock ingen divergens på grund av att vi inte fått en lägre botten jämfört med referensbotten 1 september.

Pusselbit 2 – Perfekt träff på utstickande botten som också var starten på senaste uppgången

Vi bryter oss ner i 60-mingrafen, se bild nedan.

Om vi får respekt på ovansidan eller undersidan av nollorna ger oss en hint om vart vi är på väg. Igår stängde vi exakt på 12 800, dvs perfekt respekt på undersidan vilket talar för mer uppgång.

Pusselbit 3 – 00-respekt på undersidan

Vi tittar på hur terminen utvecklat sig efter stängning igår, se bild nedan i 60-min.

Som vi kan se i bilden ovan så drog vi upp till 12 920 från 12 800. Här ser vi dock att vi gjorde ett stick ned från 12 800 som vi stängde på 17.30.

Pusselbit 4 – Stark uppgång efter stängning som eldades på av S&P 500, se bild på S&P 500 daily nedan

Då har vi fått ihop fyra pusselbitar som talar för att vi kan ha lite mer långsiktig uppgång.

  • Pusselbit 1 – Divergens i veckograf för större uppgång
  • Pusselbit 2 – Perfekt träff på utstickande botten som också var starten på senaste uppgången
  • Pusselbit 3 – 00-respekt på undersidan
  • Pusselbit 4 – Stark uppgång efter stängning som eldades på av S&P 500, se bild på S&P 500 daily nedan

Hur mycket potentiell uppsida kan vi då prata om?

Man får inte förglömma att vi har en full trend nedåt i daily. Detta gör att vi som mest ska matcha senaste utstickande toppen och då hamnar vi runt 13 500. Om man sedan tycker att detta är en större uppgång låter jag vara osagt!

Premarket inför dagen

Även om vi har en potentiell uppsida så är det mycket skit i vägen på uppsidan.

  • Gapclose vid 12 930
  • MA20 vid 12 980
  • 13 000
  • 50-fib vid 13 080

Vägen upp kan bli krokig men det beror också mycket på vilken övertygelse vi får i marknaden. Om tillräckligt många är övertygade om att vi ska upp så kan vi bara plöja rakt igenom som smör.

En förutsättning för detta scenario är att 12 800 håller som är gapclose på nedsidan. Ett bra studsområde på nedsidan är 12 800 – 12 850, se bild nedan

Så gick det

Efter en kortare uppstuds så trillade vi rakt igenom 12 800, se bild nedan.

I bilden ovan ser vi att vi mer eller mindre trillade rakt igenom 12 800 och blev rejält bearish. Det innebär att mitt longscenario, dvs uppsida till 13 500 fallerade.