15/9 DAX premarket och hur det gick

Vi börjar med att titta i veckografen, se bild nedan.

Infon vi kan hämta från veckografen som rör dagens handel är att gapet på ovansidan nu är täppt och att en potentiell nedgång idag inte har ett otäppt gap på ovansidan som orosmoment. Då menar jag att vi ska upp dit innan vi kan få en rörelse nedåt som är större.

Pusselbit 1 – Gap täppt på ovansidan vid eventuell nedgång

Vi bryter oss ner i dagsgrafen, se bild nedan.

Marknaden är inte exakt som vi alla vet. Man kan se gårdagens rörelse som att vi var fångade mellan 13 000 på nedsidan och gapet på ovansidan. Low för dagen igår blev 61,8-fibben för den senaste rörelsen. Den stora frågan som alla ställer sig nu är om vi ska lämna 13 000 bakom oss för vidare nedgång. Om vi gör det är det troligt att vi dessutom ska ännu längre ner. Det finns en anledning till att vi har lägre och lägre toppar och en tydlig nedåtgående trend i dagsgrafen.

Gårdagen kan ses som ett vägskäl för för lång eller kort. Men i och med att vi inte fick en större uppstuds igår än vi fick måste vi se detta som stor svaghet. En överreaktion brukar följas av en motreaktion men denna uteblev.

Pusselbit 2 – Den stora motreaktionen uppåt uteblev igår vilket får tolkas som svaghet

Vi bryter oss ned i 60-mingrafen, se bild nedan.

I 60-min är den långa trenden sidledes (se orange pil som pekar åt höger). Detta innebär att vi har jämviktspendling runt dessa MA att vänta. Ska vi applicera detta i 60-min bör vi svänga lika mycket under de långa MA som över och då hamnar vi runt 12 700 som är starten på den senaste branta uppgången, se pilar upp och ned ovan.

Det som talar för uppsida i 60-min är våra två långa vekar där vi studsar tillbaka upp igen igår, se bild nedan.

Min tolkning av dessa två ser vi i bilden ovan.

Pusselbit 3 – Potentiell korrektion och jämviktspendling ned i 60-min mot 12 700.

I bilden ovan ser vi 5-mingrafen. Man får ta den för vad det är men oavsett vilket så har vi en full trend ned med parallella MA.

Pusselbit 4 – Full trend ned i 5-min

Vi samlar ihop pusselbitarna

1 – Gap täppt på ovansidan vid eventuell nedgång

2 – Den stora motreaktionen uppåt uteblev igår vilket får tolkas som svaghet

3 – Potentiell korrektion och jämviktspendling ned i 60-min mot 12 700

4 – Full trend ned i 5-min

Alla dessa talar för nedgång men vi måste alltid se båda sidor av myntet. Vad talar för uppgång idag?

Vi har fortfarande inte brutit 13 000 och ligger just nu över den (kl 7.33 13 047).

Det finns en sak till som talar för uppgång och det är divergenser i S&P 500 (som Rickard berättade för mig nu på morgonen!), se bild nedan.

Man kan undra vad S&P 500 har med premarket av DAX och Europa men det är ändå den som styr. Jag har dock själv valt att bortse från S&P 500 i min premarket. Men som Rickard säger så finns den där ändå. Sedan är det upp till läsaren att väga in detta.

Sammanfattningsvis har vi ett mycket knepigt läge och vad som ska hända i dag är mycket ovisst. Mycket talar dock för fortsatt nedgång men exakt hur denna kommer att se är dock mycket svårare att sia om.

Så gick det

Som vi kan se i bilden ovan i 5-min så fick vi en uppstuds vid open trots den fulla nedtrenden i 5-min igår. Därefter trillade vi sakta ned och efter en studs på 13 000 så bröt vi men S&P 500-divergensen vid 15.30 gav oss en uppstuds vid open 15.30. Det är också troligt att uppstudsen vid Europaopen berodde på denna divergens. Men den är svår att väga in.