14/9 OMXS30 premarket och hur det gick

OMXS30 föll kraftigt igår vid den höga inflationssiffran från USA kl 14.30, se bild nedan. Detta är dock en överreaktion vilket talar för att vi får en motreaktion uppåt idag.

Vi har ett koppel av nivåer i form av gapclose, 50-fib och trendstart. Dessutom har vi 1900 en bit ner.

Huvudscenariot är att vi har en uppstuds att vänta. Vi bör inte gå under 1915. Gör vi det anser jag att uppgångsscenariot har fallerat.

Så gick det

Som vi kan se i bilden ovan var det på håret att vi öppnade över 1925. Sedan fick vi en rörelse upp och täppte nästan gapet på ovansidan innan vi fick en fortsatt rörelse nedåt. Vi täppte nästan gapet på nedsidan också.