13/9 DAX premarket och hur det gick

Den stora frågan är vart vi är på väg. Kan vi ha mer uppsida eller är detta bara en mindre uppstuds i en nedgång?

Vi tar en titt på månadsgrafen, se bild nedan.

Tittar vi på månadsgrafen ovan så finns det en del som talar för en större uppgång just nu. Snygg trend med parallella MA och piercingen i juli tillsammans med rekylen i augusti. Rasstart ligger mellan 14 500-14 700 vilket borde vara nåbart.

I veckografen har vi redan pratat om utbrottsscenariot vi har på nedsidan som är som gjort för falska breaks. Det innebär att om vi går under 12 500 kan vi nästan vara säkra på att vi går under max 100 punkter innan vi vänder tvärt upp igen.

Vi befinner oss i en sildedsrörelse (Tp=+2) och på ovansidan har vi 14 000 samt 14 500 som potentiella reversalnivåer. Det troligaste är att vi får en mindre rekyl vid 14 000 men en större på 14 500.

Tittar vi i terminen har vi just nu full trend i 60-min, se bild nedan, men den är överhettad och måste svalna av lite innan den kan fortsätta upp.

Det gör att det troligaste just nu är att vi får en vändpunkt nära där vi är nu eller en sidledsrörelse så att priset kan hinna ikapp den snabba uppgången. Jag har fortfarande 13 500 som en rekylnivå i trend.

I dagsgrafen nådde vi exakt 61,8-fibben idag som blev High för dagen, se bild nedan.

Sammanfattningsvis så är vi just nu kortsiktigt överhettade men har troligtvis mer uppsida när vi hämtat andan. 13 500-området blir en trolig rekylpunkt eller bas för en sidledsrörelse innan vi kan fortsätta uppåt, se bild nedan.

Det som händer vid 13 500 avgör allt!!!

Bilden ovan från terminen i 60-min är tagen kl 8.38. Som vi ser har vi pausat under natten och träffade MA20. Det gör att det inte är lika självklart som igår kväll att vi gör respekt på 13 500. Vi kan mycket väl svänga över lite för att lura in traders att tro att vi ska vidare uppåt.

Om man ska gå kort på 13 500 är det inte dumt att söka någon form av bekräftelse i form av en divergens eller en kontraktion.

Så gick det

Vi fick en piercing av 13 500 igår (high=13564) innan det brakade rakt ner. Raset berodde på inflationssiffrorna från USA 14.30 som var mycket högre än vad alla förväntat sig.