12/9 OMXS30 big picture och premarketanalys och hur det gick

Tittar vi på OMXS30 i veckograf, se bild nedan. Så ser vi att vi hade ett billigt läge när vi gappade ner i måndags. Lågt RSI2, vid tidigare botten och dessutom en divergens.

Vi bryter oss ner till dagsgraf, se bild nedan.

Vi fick en stoplossrensare i torsdag som precis piercade de två bottnar som var lägst. Se candle i rektangeln i bilden ovan. Detta gör att vi inte behöver vara lika osäkra på om vi har mer uppgång att vänta. False breaks är för det mesta mycket bra signaler på grund av att stabila upp- eller nedgångar väntar.

Var kan vi då stöta på patrull i denna förmodade uppgång? Vi har 50-fibben på 1970 och 2000-nivån som tänkbara bromsklotsar.

Går vi ner i 60-min så har vi två saker som stärker 1970 som en första bromsklots och det är att det senaste raset startade där samt att en mjuk 100%-symmetri också landar i dessa domäner.

För att longscenariot ska vara aktivt måste vi öppna över fredagens close, dvs över 1934. En bra longentry har vi just där, dvs en rekyl ned mot gapclose för vidare uppgång, se bild nedan i dagsgraf.

När man ska agera på rekyler vid gap upp finns alltid risken att man missar en potentiell bra uppsida men det är sånt man måste ha i beräkningarna. Generellt är det bättre att agera på rekyler för att man kommer in billigt än att bara gå rakt in vid open. Det finns dock ett antal situationer då detta är rätt men då måste vi vara mer översålda än nu.

Så gick det

Prognostiserat target för denna rörelse upp var mellan 1970-1975 och det nådde vi idag. Toppen blev på 1976 där vi hade rastäppning och 50-fib av hela nedgången.