12/9 DAX big picture och premarket och hur det gick

I förra veckans big pictureanalys av DAX tittade jag på vårt utbrottsscenario nedåt som inte är så vasst (se inlägg den 5/9). Men vi har dock lägre och lägre toppar och om detta ska fortsätta har vi en potentiell vändpunkt runt 13 500 där pilen för nedgång startar och touchar den nedåtgående trendlinjen.

Där finns dessutom ett otäppt gap vid 13 500 i veckografen mellan de senaste två röda candlarna.

Vi bryter oss vidare ned i dagsgraf, se bild nedan.

Det som ytterligare stärker tesen om att 13 500 kan vara en vändpunkt för denna uppgång vi troligtvis är i just nu är att vi har ett litet otäppt gap (se bild ovan) som matchar 13 500. Vi har dessutom rört oss 900 punkter från botten. Bästa scenariot är om vi bara drar rakt upp från där vi är just nu.

Som vi kan se i daily har vi de långa MA (grön = MA200, blå = MA100) parallella och pekar tydligt ner. Den korta trenden är dock sidledes (MA50 & MA20).

Slutsats för big pictureanalysen är att vi har uppsida just nu

Om vi tittar på vad som väntar inför börsöppning idag så tar vi en titt på 5-minchart, se bild nedan.

Som vi kan se i bilden ovan har vi ett snyggt utbrottsscenario för utbrott uppåt. En rejäl kontraktion i en tydlig upptrend. Det som gör det ännu bättre är att det finns uppsidespotential i de högre timeframen, dvs 60-min och daily.

Detta talar för ett gap upp på måndag.

I skrivande stund (kl 8.24) har vi ett gap upp men det är ingen styrka i det dock. För att vi ska ha ett bra longscenario måste vi öppna över fredagens close annars har vi svaghet och ett svårläst läge. Om vi får ett gap upp har vi en bra long på gapclose vid 13 100, se bild nedan.

Finns det en risk att vi trillar rakt igenom 13 100?

Absolut, vi har en långsiktig trend nedåt i 60-min som vi kan se i bilden ovan. Men utbrottsscenariot och uppsidespotentialen bedömer jag som så pass bra ändå.

När man ska agera på rekyler vid gap upp finns alltid risken att man missar en potentiell bra uppsida men det är sånt man måste ha i beräkningarna. Generellt är det bättre att agera på rekyler för att man kommer in billigt än att bara gå rakt in vid open. Det finns dock ett antal situationer då detta är rätt men då måste vi vara mer översålda än nu.

Så gick det

Som vi kan se i bilden blev det ett riktigt rally idag och vi kom nästan ända upp till 13 500 som var prognostiserat target för rörelsen (topp blev 13 450). Däremot så fick vi ingen rekyl ned mot gapclose på 13 100 som vi kan se i bilden på 60-min ovan. Jag själv gör så att jag går in med en halv position direkt vid open om jag tror att det kommer att bli en stark dag och den andra halvan vid gapclose. Idag kom jag bara in med hälften men bättre det än inget alls. Baksidan med denna approach är att om man har fel och vi dyker ned så sitter man med full position så det gäller att välja sina matcher för denna approach.