Täppning av öppna gap

I bilden nedan ser vi OMXS30 i 60-min och alla gaptäppningar som skett senaste tiden.

Som vi kan se så har vi inte ett enda öppet gap som inte täppts igen. Självklart så är det inte alltid så men faktum är att det är väldigt få öppna gap som inte täpps förr eller senare men det kan ibland ta väldigt lång tid.

Men när täpps då ett öppet gap?

Detta är en mjuk vetenskap och om man tittar i bilden ovan så kan man undra om det sista gapet verkligen är täppt vid 1920. Om man ska vara hård så är det inte det (görs först uppe vid 1925) men man måste titta på struktur också och här är gapet täppt när vi når upp till den sista candlekroppen.

Kan vi utnyttja denna kunskap i vår trading?

Det kan vi definitivt. Detta är en potentiell reversalnivå. Det bästa scenariot är om vi får en rekyl mot en gaptäppning med trenden. I bilden ovan är 1920 en sådan nivå. Det är inte på något vi ett perfekt scenario då vi inte har en stabil nedtrend med längre bottnar och längre toppar men så ser för det mesta inte tradingvärlden ut. Det är inte ofta vi har perfekta scenarion. De finns mest i läroböckerna!