6/9 DAX premarket och hur det gick

Igår täppte vi igen gapet vi hade på nedsidan, se bild nedan.

Tittar man på de oranga linjerna som är öppna gap så ser man att marknaden inte gillar öppna gap. De ska täppas förr eller senare. Det är dock inte helt självklart alla gånger hur vägen dit ser ut. Men det är som att marknaden inte får lugn i själen förrän dessa öppna gap är täppta.

Vi har just nu ett öppet gap från i fredags vid 13 040 men detta gap är svagt pga att det inte är lika lätt att se och dessutom mindre exakt. Bild nedan på de öppna gap vi har just nu.

Vi befinner oss i en nedtrend. De långa MA (blå = MA100, grön = MA200 i bilden ovan) pekar tydligt ner. Det innebär att alla uppåtgående rörelser är rekyl i nedtrend tills motsatsen bevisats.

Med tanke på att gapet på ovansidan är så stort är det troligt att vi ska täppa igen delar av det men troligtvis inte hela.

Tittar vi i bilden ovan på 60-min ser vi att vi har en fibzon mellan 12 840-12 880 (blå rektangel) och 12 900 ovanför. Detta är ett troligt landningsområde för en rekyl/uppstuds.

Finns det något som talar för att vi ska ännu högre upp?

I bilden ovan ser vi dagsgrafen som har ett divergensliknande scenario mot botten vid 12 600. Detta talar för att vi skulle kunna få en större uppstuds eller till och med bryta nedtrenden vi är i just nu.

Kontentan av allt detta gör att det är fördel uppsidan just nu även om det inte är ett klockrent scenario. Men det är sällan vi har klockrena scenarior dock!!!

Men för att man inte ska bli sågad så måste man köpa billigt och handla rekyler i en uppåtgående rörelse. Gärna med stöd av en nivå också.

Var kan vi hitta bra longentrys?

Det beror mycket på var vi öppnar idag, dvs om vi öppnar över eller under gårdagens stängning. Om mitt scenario med att vi har uppsida stämmer så borde vi få bra studsar på 00-nivåer och då har vi både 12 700 och 12 800 som bra kandidater. Som det ser ut i skrivandes stund (kl 8.50) öppnar vi runt 12 750 och då har vi 12 700 som en bra kandidat för long, se bild nedan.

Gör vi ett tydligt bryt av 12 700 måste man vara openminded och kunna tänka om avseende longscenariot idag.

Så gick det

Vi ser DAX i 60-min ovan. Som vi kan se så öppnade vi över 12 800 och studsade först på 12 900 innan vi gick ner och täppte igen gapet för att sedan få en rangedag.