1/9 DAX big picture

Idag är det första september och då är det dags att bilda sig en uppfattning av the big picture av börsen. I detta inlägg blir det dax som ska skärskådas.

En bra indikation om vart vi är på väg är att titta på respekten på nollor, se bild nedan.

Här ser vi att vi fick perfekt respekt på 14 000 på ovansidan. Detta tolkar jag som att vi har mer nedgång att vänta. Då är nästa steg att ta reda på vart detta kan vara. Vi bryter oss ner i veckografen, se bild nedan.

Som vi kan se i bilden ovan så är den korta trenden tydligt ned och vi har en jämviktspendling runt de långa MA vilket ger oss mycket mer potentiell nedsida. Om vi utgår ifrån jämviktspendling runt MA200 i veckografen och att vi ska lika långt under MA200 som vi varit över MA200 får vi följande, se bild nedan.

Vi hamnar runt 10 000 – 11 000 men detta är ett mycket grovt område. Det som är viktigare är att ha en grov bild av vart vi kan vara på väg om vi fortsätter nedåt.

Skulle vi kunna få en större uppgång därifrån vi är just nu?

Vi skulle kunna få en trippeldivergens, dvs vi piercar eller kommer nära senaste botten och vänder upp igen. Detta är dock ett mindre troligt scenario. Däremot är det mycket troligt att vi får en kortare uppstuds när vi närmar oss sista botten, se bild nedan.