22/8 DAX premarket

Premarket idag är mycket spännande. Vi har trendstart en bit under fredagens röda candle, se bild ovan. Botten på denna trendstart är generellt en bra long.

Problemet nu är att vi snart har en full trend nedåt i både 60-min och 5-min i terminen vilket talar för att det här longscenariot inte är lika bra som det brukar, se bild nedan .

Generellt är det dyrt att gå emot en full trend i 60-min även om den är lite stretchad just nu.

Ett mycket svårläst läge just nu.

When in doubt stay out!