19/8 DAX premarket

För att höja blicken lite börjar vi titta i månadsgrafen för att få en big picture av vad DAX håller på med just nu. Som vi kan se i bilden nedan så stoppade 14 000 vår uppgång för stunden.

Hur långt ner ska vi nu?

Det finns en nivå som sticker ut och det är 13 500 som också är förra månadens High. Det är dock inte säkert att det räcker men någon form av respekt kommer vi troligtvis att få där.

Vi går vidare till veckografen, se bild nedan.

Veckografen är mycket knepig och ger massor med alternativ. 

Dagsgrafen är inte heller lättolkad och ger också många möjliga alternativ. Vi går vidare nedåt till 60-min, se bild nedan.

Tittar vi i 60-grafen ovan så är det en mycket kraftig överreaktion vi får även om det var mot en trippelnolla (14 000). Det gör att vi kan få en motreaktion idag men vi måste hänga upp det på något och det som ligger närmst till hands är 13 500 som bör bli en bra long.

Det går inte att utesluta att vi får en Low för dagen direkt vid open men detta är inte huvudscenariot.

Sammanfattningvis: Finns risk för mer nedställ idag ner mot 13 500 och en större studs där. Det är bra att söka någon form av bekräftelse på vändning när vi har dessa ras. Till exempel en divergens.