16/8 DAX premarket

Vi börjar i månadsgrafen, se bild nedan.

Summering av månadsgraf: Vidare uppgång mot rasstart

I bilden ovan ser vi veckografen där vi är sidledes men överhettade efter fem veckors rak uppgång. 14 000 blir den naturliga rekyltoppen. Vi bryter oss vidare nedåt i dagsgrafen, se bild nedan.

60-mingraf, se bild nedan.

I bilden ovan ser vi 60-mingrafen och en tydlig upptrend.

Summering av alla timeframes ovan blir att det är troligt att denna uppgång stannar upp vid 14 000. Vi kan få falska breaks av 14 000 som lurar in många att tro att vi ska vidare uppåt. Anledningen till detta är att en full upptrend har mycket inneboende kraft. Oavsett vilket så är detta en bra shortnivå som man normalt sett ska ligga en bit under för att komma med i typ redan vid 13 960 – 13 970. Jag visar de olika scenariorna nedan som vi kan förvänta oss i dagsgrafen nedan.