15/8 OMXS30 big picture

Rekylbotten av nedstället touchade MA50 nästan exakt. Det är troligt att vi har mer uppsida att vänta. Hinder på vägen i månadsgrafen är få i och med att vi bröt 2000-nivån. Även om vi inte är långt över den så anser jag den ändå passerad i och med att vi fick denna månads Low precis under 2000, se sista dojiliknande candlen i grafen ovan.

Summering av månadsgrafen Allt talar för att vi ska uppåt och det finns potential, RSI2=61 ger mycket potentiell uppsida. Volatiliteten har dessutom minskat dramatiskt vilket ytterligare spär på uppsidan.

Vi bryter oss ner till veckografen.

Summering av veckografen: Sidledes med långsiktig bias. Rasstart vid 2075-2100 ger nedsidespotential.

Vi går vidare nedåt i dagsgrafen, se bild nedan. Här kan vi se att gapclose satte stopp i augusti men att vi håller på att ta oss ur rekylen som uppstod.

Vi gjorde en abc-korrektion från toppen den 1 augusti och allt talar för att vi ska vidare uppåt men vägen upp kan vara lite krokig. Det tar troligtvis stopp mellan 2075-2100.