11/8 DAX premarket

Vi gör en top-down-analys av DAX och börjar med månadsgrafen ovan. Tittar vi på de faktiska siffrorna så befinner sig DAX nästan i en full trend, dvs alla MA ligger i rätt ordning och pekar upp förutom MA20. Det vi har haft senaste månaderna är med andra ord en rekyl i en tydlig upptrend och i botten fick vi dessutom ett false break av botten från mars, se bild ovan.

50-fibben av hela nedgången ligger runt 14 330 vilket blir en trolig studspunkt.

Sammanfattningsvis månadsgraf: Vi har gjort en större rekyl efter en svagt överhettad uppgång och vi är nu på väg upp igen.

Vi bryter oss ner i veckografen

Kollar vi på indikatorvärdena säger de oss att vi är sidledes, trendlösa och överköpta just nu (RSI2=94). Vi studsade lätt på gapfill som sammanföll med MA20 (se bild ovan). Vi borde få en större studs nedåt men vi är samtidigt i en rastäppning vilket gör att det finns en möjlighet att vi ska vidare uppåt. Bild på rastäppningen nedan.

Vi har två möjliga scenarion i veckografen. Styrka och gå rakt upp och täppa raset eller en större rekyl ned på grund av att vi nått gapclose, MA20 och 61,8-fibben.

Sammanfattningsvis veckograf: Vi är sidledes och i en rastäppning. Vi är överköpta, vid gapclose och nära 61,8-fibben. Osäkert läge om vi ska rekylera ner därifrån vi är just nu eller gå rakt upp och täppa raset.

Vi går vidare till dagsgraf, se bild nedan.

I dagsgrafen ovan befinner vi oss i taket av en full nedtrend, se bild nedan.

 

Sammanfattningsvis är det just nu troligaste scenariot att vi har en rekyl nedåt att vänta. Först mot 13 250. Se bild nedan.