17/7 OMXS30 big picture

Som vi kan se i bilden ovan så träffade OMXS30 50-fibben (nedre delen av den ljusröda rektangeln i bilden ovan) nästan kirurgiskt och sedan dök vi ner igen.

Vad händer nu?

Vi har tappat den fulla nedtrenden och trendpoängen är just nu -7. Det gör att det finns en chans/risk att vi kommer att befinna oss i området 1850-2000 ett tag, se bild nedan.