27/1 Big picture på DAX (och OMX)

DAX och OMX har varit överköpta under hela 2021 och det är bara en fråga om tid när rekylen kommer. Det är en hel del som talar för att det kan ske nu. I bilden ovan ser vi DAX i månadsgraf och där ser man tydligt hur överhettad uppgången under 2021 var. RSI2 peakade på 96 och vi stack långt över MA20 (röda linjen).

Det jag talar om just nu är en större rekyl för att vi ska kunna fortsätta uppåt. Vi har trots allt en full trend i ryggen och då är riktningen uppåt långsiktigt tills motsatsen bevisas.

Månadsgrafen i kort: Vi kommer att göra en större rekyl ner mot 13 000 – 14 000 (se orange rektangel i bilden ovan). Vi vet dock aldrig hur vägen dit ser ut.

Vi bryter oss ner i veckografen, se bild nedan

I veckografen ovan ser vi att 15 000 har blivit en utbrottsnivå för nedgång. Vi har träffat den många gånger och sista för ett par dagar sedan. Om vi har startat en rekyl ned så är det naturligt att vi får en kortare studs på 15 000 men inte ända upp till 16 000. Anledningen till att rekylen upp troligtvis blir kortare typ 500 – 750 punkter är för att vi träffat 15 000 så många gånger innan. Är det dags att bryta den nu får vi troligtvis inte större uppstuds än så.

Gör vi en symmetrianalys (röda pilar i bilden ovan), så ser vi att vi landar mellan 13 500 – 14 000. Detta är samma område vi fick fram i månadsgrafen.

Big picture i kort

Rekyl upp till mellan 15 500 – 15 750 (vilket vi gjorde igår) och sedan vidare nedåt för att bryta 15 000 med ett målområde mellan 13 000 – 14 000 för rekylen, se bild nedan i dagsgraf.

Detta är min big pictureanalys. Men det är viktigt att inte sätta prestige i att ha rätt utan om något sker som inte matchar denna analys får man korrigera den. Men tills motsatsen bevisats så har vi 1000 – 2000 punkter till på nedsidan. 

Det knepiga med anayser som dessa är att jag helst vill ha fel när jag tänker på  min långsiktiga portfölj. Men om korrektionen kommer nu eller om ett halvår har egentligen ingen betydelse. Vi kommer att få den förr eller senare.

Analysen är gjord på DAX men DAX och OMXS30 är så korrelerade att det lär stämma ganska hyfsat på OMX också.