25/1 DAX premarket

Ovan ser vi DAX i månadsgraf. En korrektion behövs och ner till 14 000 är det minsta vi kan förvänta oss för att vi ska kunna ta sats uppåt igen. 

Som vi kan se i bilden ovan så har vi knackat på 15 000-dörren många gånger nu. Men trenden är uppåt och då kan vi studsa många gånger och framför allt pierca och ändå fortsätta uppåt.

Det är dock troligt med en kortare uppstuds.