18/1 DAX premarket

Ovan ser vi månadsgrafen för DAX. Vi befinner oss 25% över MA50 vilket är rejäl överhettning. Det gör att det kommer att korrigeras förr eller senare. När man sitter i dagsgraf och 60-min så är detta en faktor. Även om det kan se ut som ett solklart utbrott rakt upp i daily så finns ändå denna shortbias i de större perspektiven där.

I veckografen ovan ser vi att vi befinner oss i en range. Vi är inte överköpta vilket gör att det finns mer uppsida. Det är först när vi även är överköpta i både veckografen och månadsgrafen som ett större nedställ brukar komma.

I dagsgrafen ovan har vi en triangelkontraktion och starten på ett utbrott ur den kommer troligtvis därifrån vi befinner oss just nu. Riktningen är dock inte lika självklart här. Det som talar för att vi ska upp mot All-Time-High är att om vi skulle ner borde vi redan ha dragit ner vid det här laget. Det finns uppenbart köpkraft kvar.

Kontraktioner i ytterlägen är ”enkla” att förutspå riktningen på men här har vi en kontraktion i mitten vilket gör det svårare att prognostisera riktning. Vi kan mycket väl gå sidledes ett tag till.

En rangerörelse kan hålla på länge och det går många falska utbrott på ett äkta. Därför så kan vi ta vändpunkter i ytterlägen.

Long vid 15 830-15 850, se grön pil ovan

Short vid 16 080-16 100, se röd pil ovan

Det finns ett trenddagsscenario för short idag. Mycket handlar om var vi öppnar.