20/12 DAX premarket, sista inlägget i år

Allt pekar på att vi gör ett stort gap ned och öppnar mellan 15 200 – 15 300 efter att DAX har befunnit sig i en balans med negativ bias i 60-min, se bild nedan.

Starten på uppgången startade runt 15 200 vilket gör att korrigeringen är klar här nere. Det innebär att vi kan få low för dagen på 15 200 men osäkerheten är stor. Vi har 15 000 längre ner som är den sista utposten och den absoluta starten på rörelsen upp, se bild nedan.

Huvudscenariot för dagen

Så gick det