Utbrott i DAX

Ett snyggt utbrottcase vi fick vid open idag. Gap upp vid tredje försöket att bryta. Skulle det varit helt perfekt hade topp två legat mitt emellan topp 1 och topp 3 och den uppåtgående kilen hade även täckt den första botten. Men det är skillnad på teori och verklighet. Verkligheten är nästan aldrig så perfekt som vi vill ha den.