16/9 OMXS30 premarket och hur det gick

Framöver ska jag bara ha en mer konkret prognos för att jag ska kunna mäta statistiskt hur bra/dålig prognosen är. Vad gäller Low och High för dagen kommer jag att definiera en träff på dessa nivåer som ok inom 15%ADR eller 5 punkter för OMX. Det jag kommer att mäta är:

  • Rätt avseende candlefärg
  • Low och High om de träffas och om piercingen sker inom definierad range

Det här ska bli mycket spännande att få statistiska siffror på premarket. Jag befinner mig just nu på ruta 1 i detta och det kommer med all säkerhet att bli många ändringar för att hitta rätt saker som är mätbara. Det jag gjort hittills har inte varit mätbart.