13/7 OMXS30 premarket

Vi är kraftigt överhettade i månadsgrafen just nu, ADX = 72, även i vecka ADX = 58. Men i dagsgraf är det lugnt, ADX = 29. Det är med andra ord en större bubbla vi ser men kortsiktigt ser det stabilt ut.

Jag hann inte med analys av 60-min innan börsen öppnade. Man blir lite långsam efter semester!