27/5 OMXS30 Premarket

Prognosutfall från igår

Träffsäkerhet på prognos (0 = Matchar inte alls, 1 = Delvis match, 2 = Full match): 0

Som vi kan se i bilden nedan så blev det ingen ny rangedag utan en längre dag nedåt som vände på MA50.

Lärdom: Det är mer sannolikt att en range fortsätter än att vi ska göra ett utbrott. Det går många falska/potentiella utbrottsförsök på ett äkta

Prognos inför dagen