27/5 DAX Premarket

Prognosutfall från igår

Träffsäkerhet på prognos (0 = Matchar inte alls, 1 = Delvis match, 2 = Full match): 2

Inte ofta man har så rätt som den här dagen. Det är mer eller mindre ett exakt utfall av hur dagen blev.

Lärdom: Falska ATH-breaks ger ofta ett större nedställ

Prognos inför dagen