26/5 OMXS30 Premarket

Gårdagens prognos

 

Träffsäkerhet på prognos (0 = Matchar inte alls, 1 = Delvis match, 2 = Full match): 0

Gårdagens prognos matchade inte alls utfallet. Jag såg en potentiell trendstart uppåt men vi fick ytterligare en dojiliknande dag

Prognos inför dagen