25/5 OMXS30 Premarket

Hur gick det igår?

Vi är grymt överköpta i månadsgrafen men vi borde ha fått nedstället redan och alla försök till nedställ slås ner. Detta kan bara tolkas som att vi kommer att fortsätta uppåt kortsiktigt. Det är mycket som talar för att det är dags idag för starten av denna rörelse.