20/5 OMXS30 Premarket

Hur gick det igår?

Prognos mot utfall 3 (1-5, 5 = Rätt riktning och längd, 4 = Rätt riktning, 3 = Mellanting, 2 = Fel riktning, 1 = Fel riktning och längd