20/5 DAX Premarket

Uppföljning från igår

Som vi kan se i bilden nedan så blev det en mer negativ dag än vad jag förutspådde. Respekt på ovansidan på MA20 och på undersidan piercing av MA50.

Prognosutfall 4 (Rätt på riktningen men fel i storleken av nedgången