26/4 OMXS30 Premarket

2241 har blivit en stödnivå om vi öppnar över denna (de senaste två candlarna utan vekar). Vi befinner oss mitt i balansen och en större rörelse kommer att starta härifrån. Det troligaste är vidare uppåt pga att vi har en full trend i ryggen.

Huvudscenario inför dagen

  • Om vi öppnar över 2241 har vi en bullish dag
  • Öppnar vi under 2241 är det ett mer osäkert scenario inför dagen