8/3 DAX Premarket

Vi har ett lågt ADX och det ser vi också i att vi håller på att få en stor kil. Detta innebär att det är lugnet före stormen. Men det finns saker som talar både för long och kort. Ett kortrally känns dock närmre i tiden än ett longrally.

Vi befinner oss mitt i denna range, se volymprofilen nedan.

Det är exakt därifrån vi befinner oss just nu som nya trendrörelser startar. Dessutom är det precis vid 14 000. Ett bra startläge. Vi kan dock få många falska utbrott innan vi får ett äkta. Det innebär att det är bra läge för att ta reversals på ytterlägen.

Reversalnivåer

För long

  • 13 850
  • 13 700

För kort

  • 14 200