4/3 OMXS30 Premarket

Intressant läge i OMXS30 just nu. Svagt eiffeltornsmässig uppgång och den behöver korrigeras. En bra indikation är att titta på var vi är i Bollingerbandet, se bild nedan.

Som vi kan se är kroppen helt över det övre bollingerbandet. Detta är en tung varningsflagga om vi inte har ett kontraherat band och ett utbrottscenario. 

Inför dagen är det troliga scenariot att vi ska ned men allt handlar om var vi öppnar. Se den första bilden ovan.