25/2 DAX Premarket

I det stora perspektivet har vi en divergens i månadsgrafen och dessutom mot 14 000. Det finns med andra ord en stor risk för en större nedgång mot 11 000.

I veckografen ovan ser vi också en divergens mot RSI vid 14 000-nivån. I detta perspektivet borde få en rekyl ner mot 12 500 och en gapclose som sammanfaller bra med en sund rekyl för vidare stabila uppgångar.

Om vi ska passa in den potentiella nedgången i veckografen med dagsperspektivet så ser det ut som ovan. I förrgår gjorde vi en komplett abc-korrektion och även om vi inte täppte gapet fullt ut så utgår jag just nu ifrån att det anses täppt kortsiktigt. Det innebär att vi har uppsida och vi gick upp till 14 000 igår. Just nu (kl 07.23) ligger vi på 14 058 vilket bekräftar att vi har uppsida. 

Just nu kan vi vara fångade mellan ATH och 14 000 och en rangedag mellan dessa nivåer idag är ett tänkbart scenario, se bild nedan.

Om detta scenario inför dagen faller in har vi i så fall en rekyl mot 14 00 som en bra long och en mer svårdefinierad short mellan 14 150 – 14 200, se bild nedan i 60-min.