22/2 Premarket S&P 500

Månadsgraf

I denna ser vi att vi är kraftigt överköpta, RSI2 = 87 och har dessutom en divergens som inte är den snyggaste då vi inte har en tydligt utstickande referenstopp. Dessutom så ska man vara försiktig med divergenser på ovansidan när vi har full trend uppåt. Man måste helt enkelt ställa högre krav på dem. Ett bra krav är att vi måste ha en nivå att hänga upp det på. 

I detta fallet har vi 4 000 som hägrar. High på 3950, dvs 50 punkter kvar. Men med tanke på den skarpa uppgången så kan vi mycket väl vända redan där vi är just nu.

 

I bilden ovan har vi dagsgraf och där ser vi att studsat på 3950. 50-nivåer har viss impact och framför allt före trippelnollor ska man inte leka bort dem.

Man kan dessutom se att det har mattats av, vi har en slags båge vilket vi inte haft i tidigare uppgångar. Där har det varit power uppåt, se bild nedan.

 

Vad talar för att vi ska vidare uppåt?

  1. Att vi ska testa av 4 000-nivån. I daily är vi inte för högt över MA20 men en rekyl mot MA20 hade varit hälsosam

Vad talar för att vi ska nedåt där vi är just nu?

  1. Den senaste uppgången var lite för brant och varade lite för länge vilket gör att vi borde få en rekyl nu för att vi inte ska få ett totalt dyk vid 4 000
  2. Divergensen som jag beskrev tidigare

Tittar vi på det EWT-mässigt så har vi en abc-symmetri som ligger nära MA20 i daily. Se bild nedan.

 

Allt handlar om var vi öppnar idag. Huvudscenariot är att vi gappar ner och får en uppstuds runt MA20 och abc-symmetrin