18/5 Premarket DAX

Jag kommer att köra premarkets fram till midsommar men inte lägga ut dem på twitter. Jag har sett att jag gör bäst premarkets när jag skriver dem som jag gör här men inte publicerara dem på twitter. Då dyker det upp en mental aspekt i att ha rätt eller fel som inte gagnar dem.

Trading är som sagt till 80% ett mentalt spel och man måste tracka det som är bäst för ens trading.

DAX månadsgraf

I bilden ovan ser vi the big picture av DAX i månadsgrafen. Vi fick en snygg divergens lite under 14 000 som också sammanföll hyfsat med en stora symmetrin från botten 2003 till 2007. Denna motpolsnivå blev också low för raset nedåt.

Zoomar vi in i månadsgrafen ser vi att vi just nu har en inside day i en inside day. Detta säger oss att vi kan se starten på en ny trend upp eller ned därifrån vi är just nu mellan 10 000 – 11 000.

Veckograf

Bryter vi oss ned i veckograf så ser vi området som blir ”the battle zone”, mellan 11 000 – 11 500. Detta är ett gapområde som kan bli trixigt att komma igenom. Men detta är också en möjlig high för vidare nedgång. Vi gjorde ett stick in i detta område för två veckor sedan för att sedan trilla tillbaka igen.

Kommer vi upp dit igen så säger det oss att det finns krafter som vill vidare uppåt även om det kan bli en snårig väg igenom.

Dagsgraf

I bilden ovan ser vi dagsgraf. Från botten har vi fått en 1-5-våg och ett komplett abc-pattern. Tittar vi på abc-vågen mer i detalj (bild nedan), så ser vi att vi har perfekt symmetri mellan a och c-vågen, dvs de är exakt lika långa.

Detta säger oss att nedgången kan vara klar där och att det finns en hel del uppsida. Vi fick en doji i daily i fredags och en dojiliknande candle med lågt RSI i torsdags. Detta gör att det till och med skulle kunna bli en trenddag idag men setupen är allt annat än perfekt och en mer trolig bild är att vi får en uppdag men inte en trendag.

Vi bryter oss ner i 60-min, se bild nedan.

 

I bilden ovan ser vi att vi har ett tungt område mellan 10 950 – 11 000. C-vågen startade där och förutom 11 000 så har vi även en symmetri från botten som landar på 10 950.

Vi täppte igen opengapet som bildades i fredags vilket gör att vi har lättare för att ta oss vidare uppåt idag.

Just nu kl 8.15

Vi ligger just nu på 10 624 vilket innebär ett gap uppåt över natten. Trendstarten i form av ett gap startade perfekt ifrån volymmitt och en triangelkontraktion. Om uppsidesscenariot ska hålla bör vår low för dagen vara antingen 10 547 eller 10 464 som lägst, se bild nedan i 10-mingraf.

Om vi gör en rekyl nedåt. Vilket av dessa scenarior är troligast?

Vi bör få en gaptäppning i 60-min vilket gör 10 550 som den troligaste studspunkten för vidare uppgång. Se bild nedan

De gröna pilarna är det troligaste rekylscenariot för vidare uppgång.

Vad talar för att vi ska rakt igenom alltihop?

Man måste vara openminded och se alla möjligheter för att inte bli överraskad. Är det något som talar för att vi skulle kunna susa rakt igenom hela detta område?

Vi får dessa fall rakt igenom när vi är överköpta efter en längre uppgång. Detta scenario har vi inte just nu vilket gör det mindre troligt. Däremot har vi ingen tydlig upptrend i ryggen vilket är vår enda pusselbit som talar för detta scenario.

Vi befinner oss i högersidan av ett eiffeltorn

Som vi ser i bilden ovan är det ett upp-och-nedvänt eiffeltorn vi såg i nedgången. Det är högersidan vi ska täppa igen nu.

Huvudscenariot för dagen