7/4 Första utkastet till tradingplan för 100% på 6 månader, del 2

Igår blev första utkastet klart till tradingplanen för detta projekt. Målet är att ha den helt klar denna vecka (jag kommer nog att vara lite frånvarande i påsk!).

Utkastet ser ut så här:

  • Marknader: Aktier First North och uppåt
  • Setuptyp: Kontraktioner
  • Timeframe: 1-10 dagar
  • Riktning: Både long och kort
  • Antal positioner samtidigt som mest: 5

Skapandet av tradingplanen fortsätter idag och fokus ligger på setupbiten. Jag tror att fem setuper är för mycket och det måste nog bantas ner till max tre. Man kan inte vara överallt och att specialisera sig är nog ett måste.

Samtidigt är det hela tiden en balansgång mellan att få setuper kontinuerligt. Marknaden kan vi som sagt inte styra och det gör att vi måste få setuper i alla marknadslägen. Detta är definitivt något av det svåraste som finns i trading.

Fortsättning följer…