Big pictureanalys av DAX

Först kan vi konstatera att S&P 500-terminen är handelsstoppad just nu på grund av att rörelsen har varit för stor. Detta syns genom att vi har en massa streck i 5-mingrafen i bilden ovan.

Tittar vi på S&P 500 i dagsgraf nedan fick vi en bra reversalpunkt i 2 400på grund av att det dels var en nolla och att vi fick en 100%-symmetri. Se bild nedan.

Tillbaka till DAX. Vi höjer blicken och går in och tittar i månadsgrafen för att orientera oss, se bild nedan.

Så här tunga symmetrier ger ofta stor respekt även om vi inte kom riktigt hela vägen upp till 14 030 men i månadsperspektivet ser det ändå ut som en perfekt träff.

Min tro om börsen i stort är att det är nollorna som styr och sedan hittar vi skäl till att sälja av när vi kommer dit. Det finns en alterneringsprincip och den innebär att vi ofta kör varannannolleprincipen. DAX hade tung respekt på 12 000 vilket då innebär att 13 000 troligtvis får mindre respekt.

Jag får mycket mothugg för min teori om att nollorna styr men man måste naturligtvis bilda sig en egen uppfattning om hur börsen fungerar. Triggern när vi kommer upp till 14 000 kan tyckas självklar – Coronavirus.

Men är det så enkelt?

Vi zoomar ut i månadsgrafen, se bild nedan.

Som vi kan se så började rörelsen nedåt redan i februari. Jag var på golfresa mellan den 16-23 februari och under den veckan var det inte ett ord om Coronavirus och i princip ingenting första veckan vi hade kommit hem, dvs 24/2 – 1/3.

Som vi ser så hade resan ner redan börjat och det var inte orsakat av Coronaviruspanik. Det vi sedan har sett i mars är däremot 100% orsakat av detta.

Premarket av DAX

Vi har just nu ett 10-dagarssnitt på intradagvolatilitet = 639 punkter. Detta ger massor med möjligheter men man måste veta vad man håller på med dock.

Tunga nivåer måste anpassas till denna enorma volatilitet och en bra tumregel är att de tunga nivåerna blir en multipel av snittvolatilieten. I det här fallet cirka 500. Det är med andra ord

  • 8 000
  • 8 500
  • 9 000
  • 9 500
  • 10 000

vi ska ha under luppen framför allt. Men det tillkommer som vanligt ett antal faktorer:

  • Resan dit
  • Rekyl precis före
  • Hur långt vi har rört oss för dagen

I skrivande stund gjorde vi en 60-punkters rekyl på 8 500 och vände sedan kirurgiskt på 8 400 och har gjort nästan 200 punkter från denna.

Ikväll har vi ST3. Det ska bli mycket intressant att se hur många som har lyckats ha processfokus och lägga de trades som regelverket definierat.

Trading är ett mentalt spel och att ha processfokus låter enkelt men är makalöst svårt.

Jag läste en artikel om en trader som hade gjort fantastiska avkastningssiffror på en strategi. Denna presenterade han sedan helt öppet på ett seminarium. Alla var chockade och undrade hur han kunde göra detta.

Hans svar:

”Här inne sitter 200 personer, om jag räknar högt är det max en procent som kommer att klara av att följa denna strategi som är tuff. Det innebär med andra ord max två personer.”