Så här tradar vi denna högvolatila marknad

Det är onekligen en extremt hög volatilitet vi har just nu och det hänger nästan alltid ihop med branta nedgångar. Min volatilitetsindelning för DAX ser ut så här:

 • 0-100 punkter/dag – Extremt lugnt
 • 100-150 punkter/dag – Normal volatilitet
 • 150-200 punkter/dag – Hög volatilitet
 • 200-400 punkter/dag – Mycket hög volatilitet
 • > 400 punkter/dag – Extremt hög volatilitet

Här finns ytterligare en faktor i detta och det är vad DAX står i just nu. Om den skulle stå i 700 skulle naturligtvis denna indelning ovan vara helt absurd. Nu står DAX i 10896 (kl 7.23) och indelningen är anpassade efter detta värde.

Vi peakade på 596 punkter i dagsrange den 2/3 och har just nu en medelrange på 445, se bild nedan. Detta är gårdagens snittrange dock.

Hur tradar vi denna marknad?

Det är inte så stor skillnad mot en vanlig marknad men  det ger oss betydligt fler möjligheter och några nya riktlinjer. De nya möjligheterna består av:

 • Det går att trada sekundcharts vilket vi normalt sett aldrig har en tillräckligt hög volatilitet för att göra. I bilden nedan ser vi 10-sekundschart i DAX just nu (kl 7.35)

 

Det som är fascinerande är att trots att börsen inte ens har öppnat ännu så har vi fantastiska rörelser upp och ner. Som vi kan se i bilden ovan så skiljer det sig inte så mycket från en normal marknad förutom att vi tittar på sekundcharts. Vi har:

 • Trender (trendpoints just nu +7)
 • Kontraktioner och konsolideringar
 • LowerLows / LowerHighs-par
 • Översålda och överköpta RSI2-värden

Nivåer

När det gäller nivåer och reversals måste vi volatilitetsanpassa våra stoppar och targets. Med dagens volatilitet och en dagsrange på över 400 punkter måste vi ha rejäla stoppar och rejäla targets. 

Ett riktmärke är 10% av dagsrangen, dvs typ 40 punkter

Fördelen är att vi får mycket större targets men också större stoppar.

Den extremt höga dagsrangen gör att vi måste höja ribban för nivåer som kan vända marknaden. Det som är tungt just nu är:

 • 10 000
 • 10 300
 • 10 500
 • 11 000
 • 11 500

Men på dessa nivåer kan vi och andra sidan tar rejäla långmål.

Summa summarum

Extremt hög volatilitet ger många nya möjligheter men man ska helst ha varit med om detta en eller två gånger för att förstå hur det funkar. Men när man har gjort det så är möjligheterna fantastiska.