För hög volatilitet!

I bilden ovan ser vi S&P 500 i 5-mingraf. S&P 500-terminen verkar vara handelsstoppad. Detta har jag aldrig under min 20 aktiva år sett.

DAX i bilden nedan är däremot igång, se bild nedan.

Premarket från i fredags och hur det gick. Text i kursiv stil från i fredags


Det finns ett ordspråk som heter:

Always follow your rules, know when to break your rules”.

Jag känner just nu att detta kan vara precis ett sådant tillfälle. Här är det inget som ska brytas men om jag litar på min magkänsla istället för min TA-analys blir det med andra ord inget break-of-three utan en topp som inte kommer att testas på lång tid.

Magkänsleanalysen blir istället så här, se bild ovan och röd pil.


Hur gick det?

Vi ser S&P 500 i 5-mingraf nedan. Vi landade nästan kirurgiskt på 2 900 i fredags.

Kontentan av detta är att magkänslan hade rätt i det här fallet. Magkänsla och intuition säger de är samlad erfarenhet som du inte kan sätta ord på. Det känns som att det stämmer bra här. Jag kunde inte riktigt sätta ord på vad det var som gjorde att magkänslan tydde på ett dyk rakt ner. Men jag gillar hellre att man kan definiera det mer konkret.

Teknikern i mig talar…