28/2 DAX Premarket

Börsen har en drift uppåt på lång sikt

Detta är en vedertagen sanning och jag tog det som en självklarhet länge men för några år sedan så utmanade jag den.

Svaret är naturligtvis nej. Varför måste börsen gå uppåt i all evighet?

Allt har en början och allt har ett slut, detta gäller naturligtvis även börsen. Mina egna personliga tankar om hur det förhåller sig (behöver inte vara rätt!) är att börsen och allt annat i vår värld är starkt korrelerat. Vi har en tillväxt ekonomiskt i världen och vi blir fler människor. Detta skapar tillväxten på börsen.

Men om detta förändras?

Vi såg det upp-och-nedvända eiffeltornet igår på DAX och OMX. Tittar vi på befolkningstillväxten i bilden nedan så ser vi ett nytt eiffeltorn.

Eiffeltorn slutar alltid på samma sätt och det kommer även detta att göra. Vi har en värld i klimatmässig kris och allt hänger ihop.

Börsen kommer också att korrelera till högersidan på detta eiffeltorn, dvs det vi alltid har tagit för givet, att börsen går upp, upp upp på lång sikt inte kommer att gälla framöver.

Det som står skrivet i stjärnorna är dock när den här högersidan startar. Jag är rädd för att den är närmre än man vågar tänka på.

Premarket på DAX

I bilden ovan ser vi DAX i månadsgraf. Vi vände på 13 800 och är just nu på väg mot 11 700. Detta är en dubbeltopp och dessutom relativt nära 14 000-nivån. Uppgången från mitten av 2018 tills nu har varit för brant och RSI2 var uppe på 93,35 i toppen.

Det är inte konstigt att vi får en sättning av detta. Frågan är bara hur lång den blir.

I bilden ovan har vi en trendstart vid 11 500 – 11 700 som bör stoppa upp raset, annars är det 10 500-området som gäller.

Det är mycket svårt att prognostisera vad som kommer att hända i den här marknaden. Eiffeltorn kan sätta stopp och vända alltihop som vi såg i förrgår. Rekyler mot nollor är bra entries för short.

Tittar vi i 60-min 24/7-graf nedan så ser vi att vi har kommit för långt ifrån MA20. Detta innebär att vi har en större korrigering uppåt att vänta, det är svårare att säga exakt var vändpunkten ligger dock. Gör man en symmetrianalys hamnar vi runt 11 600 som vändpunkt, se bild nedan.

  • Low för dagen 11 600 (alternativ 2 11 800)
  • High för dagen 12 000

High för dagen bygger på att vi kommer ner till 11 600. Då kommer 12 000 att bli en bromskloss på ovansidan. Men dessa high och lows för dagen är mycket osäkra.

Det är nog denna osäkerhet som gör det så kul att prognostisera dem.