Utbrottsscenariot igår

Igår på twitter visade jag en bild på ett mycket snyggt utbrottsscenario i DAX 5-min. Se bild ovan.

Som vi kan se i bilden ovan så blev utbrottet falskt och vi dök rakt ner mot 13 300 istället.

Var det en dålig analys med tanke på utfallet?

En sak som är svår i trading är

  1. Att acceptera det statistiska, det finns inga 100% i det här gamet. De flesta setuper ligger på en hitratio mellan 50-70%
  2. Att acceptera att något som ser jättebra ut får ett dåligt utfall. Vi börjar då leta efter saker som gör att vi inte skulle gått in i traden

Den här fällan har jag själv gått i mer än en gång (läs 100-tals gånger). Det första man ska ha klart för sig är att ett diagram bara är en representation av verkligheten, det är inte verkligheten. Olika charts, tidsupplösningar, verktyg ger en annan representation av verkligheten.

Det man såg i 5-mingrafen igår syns till exempel inte i en dagsgraf. Dessutom är priset en representation av alla 1000-tals traders kollektiva agerande, dvs det är en statistisk värld.

Oavsett hur bra det ser ut så kommer vi bara att få rätt i en viss procent av fallen.

För och emot

När man har ett scenario som denna utbrottssetup igår så finns det nästan alltid något som talar för att vi ska göra ett utbrott uppåt och något som talar för att det inte ska bli något utbrott alls eller ett falskt som igår.

Vad talade för ett snyggt utbrott uppåt igår?

  1. Full trend uppåt (trendpoints = +8)
  2. Kilkontraktion
  3. Vi befinner oss i en rastäppning i 60-grafen som inte är fullbordad, se bild nedan

I bilden ovan ser vi DAX i 60-mingraf och utbrottsscenariot från igår. Som vi kan se av de röda pilarna så befinner vi oss i en täppning av raset som startade med ett gap ned från 13 600. Det finns med andra ord lite uppsidespotential.

Vad talar för ett bra utbrott i 60-grafen?

  • Uppsidespotential, vi ska täppa raset

Vad talar för att utbrottet kommer att bli så bra?

  • Trendpoäng = -4
  • Vi möter två bottnar i både 60-min och daily, se bild nedan

Dessa bottnar är lite av hönan och ägget. Det var på grund av dem som vi fick utbrottsnivån i 5-min. Men det är samtidigt brytet av dessa som kan ge explosiva utbrott.

Det statistiska i trading gör att så många älskar det. Vi gillar osäkerhet, att vi aldrig kan veta fullt ut. Så fort vi vet så tröttnar vi snabbt.