24/1 DAX Premarket

Allmänt

På måndag kommer jag att göra ett inlägg om hur man använder indikatorn trendpoints. Det är lätt att hitta instrument som passar det man tradar. I kort

  • 7-8 poäng -> Trend
  • 5-6 poäng -> Början eller slutet på en trend
  • 1-4 poäng -> Sidledes

Detsamma gäller för -1 till -8 men då har vi en nedtrend. Det blir himla lätt att screena fram trendande eller jämviktspendlande instrument genom att sätta villkor för poängen.

Jag har flera gånger fått frågan varför jag använder så många olika chartprogram. Det enkla svaret är att olika chartprogram har olika styrkor. Jag försöker ta det bästa ur dessa program. Att få fram en trendvinkel som jag visade igår hittar jag till exempel bara i ProRealTime än så länge.

Premarket från igår och hur det gick. Text i kursiv stil från igår

Vi har täppt ett av våra gap jag pratat om nu i två veckor men vi har ett gap kvar, se bild nedan.

Just nu har är vi exakt på första gapet som jag ansåg vara täppt sedan tidigare på 13 430.

Om vi täppet gapet på 13 310 – 13 330 kommer marknaden äntligen att få lugn och chansen är stor att vi kan sätta nya ATH nästa vecka.

Hur gick det?

Som vi kan se i bilden ovan i 60-mingraf cash så saknas det lite. Vi vände på 13 375, ganska exakt på bottnarna som bildar gapet.

Premarket inför dagen

Nyheter

  • Kl 9.30 German Flash
  • Kl 10.30 ECB Lagard pratar

Vi har två nyheter som rör DAX och de inträffar på förmiddagen. 14.30 har vi Core Retail Sales från USA.

Svårighetsgrad för tradingen

  • Svår
  • Medium
  • Lätt

Jag har höjd nivån till svår på grund av att vi är inne i ”träsket” igen.

I bilden ovan ser vi ett 5-minchart i 24/7. Som vi kan se fick vi en dubbelbotten vid 13 375 igår och sedan rakt upp. Just nu (kl 7.27) ligger vi och hovrar runt 13 500. Just nu har vi full trend uppåt (trendpoints = +8).

Förra veckan skrev jag om trestegsraketen för ATH, se bild nedan.

Vi har klarat av alla dessa steg nu. Vi vände cirka 40 punkter över ATH (13 639) och vi kan vara klara med rekylen från denna ATH-piercing.

Det kan kännas trendande just nu men ur ett dagsperspektiv har vi en extremt låg ADX(10), se bild nedan. Den var nere och vände på 11.86.

Vad säger en låg ADX oss?

Den berättar att vi är sidledes och har en sammandragning just nu. Ur dessa kommer det trender förr eller senare. Dessa breaks kommer oftast från balansmitt, se bild nedan.

Som vi ser i bilden ovan så har vi ett volymområde mellan 13 400 – 13 500. Det innebär att en ny trend uppåt troligtvis startar från detta område.

Är det självklart att en ny trend ska gå uppåt?

Nej men det är troligare att en trend fortsätter i den riktning den hade innan balansen än att den ska reversera.

Gapet är fortfarande inte täppt!!!

Vårt gap är fortfarande inte täppt vilket gör att det finns en risk att vi ska ner igen. Det innebär att 13 500 blir ett slags vägskäl för upp eller ner.

Om det inte händer något dramatiskt mellan kl 8 – 9 kommer vi att få ett gap upp i cashen på cirka 100 punkter. Open blir runt 13 500 där vi just nu står och stampar.

Vad talar för att vi ska ned idag?

  • Gapet vid 13 330 är inte täppt

Vad talar för att vi ska upp idag?

  • Vi har ett mycket lågt ADX i daily, detta tyder på en mogen balans och kontraktion och att det kan vara dags för en ny rörelse uppåt. Om den kommer idag är dock svårare att förutse

13 500 blir vägskälet för long eller shortsidan idag.