15/1 DAX Premarket

Allmänt

Jag var hos tandläkaren kl 7 idag. Detta påverkar premarketrutinen innan börsen öppnar. Något måste stryka på foten. Premarket måste jag göra och det innebär att de mentala förberedelserna får bli mindre. Meditationen ryker idag. Alternativet var att ta en tid under dagen men då missar man potentiella setuper. Bättre att ta den före börsöppning.

Nyheter

Den stora nyheten idag blir handelsavtalet mellan USA och Kina. På förhand utannonserade nyheter vid en viss tid kan man ta höjd för. Denna är jobbigare då det kan komma ett tweet eller en pressrelease vid vilken tidpunkt som helst. Men med tanke på tidsdiffen borde det inte ske förrän i eftermiddag. Kina är +6 till+8 före oss och USA -6 till -9 timmar efter oss vilket gör att det egentligen inte finns en tidpunkt som är normal för både USA och Kina förutom runt midnatt svensk tid.

Oavsett vilket är nyheter som dessa jobbiga på grund av att de kan skapa stora plötsliga rörelser. Här kan man fundera på att minska risk eller stå över helt.

Premarket från igår och hur det gick. Text i kursiv stil från igår


Vägdelaren är 13 400, håller den är det vidare upp mot All-Time-High på 13 597. Om den bryts är det gapet på 13 300-13 330 som hägrar, se bild nedan.


Hur blev det?

Vi täppte inte 13 330-gapet fullt ut, se bild ovan i dagsgraf. Vändpunkten blev 13 360. Det här är något jag själv inte gillar. Nu har vi ett nästan täppt gap som skapar osäkerhet. Om jag är osäker på om vi måste ner ytterligare än vända för att täppa det fullt ut eller om vi ska anse att det är täppt skapar osäkerhet.

Börsen är gruppsykologi och som man själv tänker, tänker många andra också.

Premarket inför dagen

I bilden nedan ser vi DAX i 60-mingraf.

DAX avslutade med en balans och en kontraktion. Detta kan ses som en väntan inför något. En nyhet typ handelsavtal kan vara ett tändmedel för en större rörelse.

Vad talar för ett break uppåt?

  1. En gaptäppning från igår och en doji i daily (dock inte med lågt RSI2)
  2. Full trend uppåt
  3. EWT ABC-korrektion klar

Vad talar för ett break nedåt?

  1. Vi fick inte en fullständig gaptäppning igår
  2. Stora gap uppåt över en utbrottsnivå kan ibland innebära puspunka, dvs att vi sjunker rakt igenom

Huvudscenariot för dagen är mycket osäkert. Jag kan se både uppsida och nedsida från denna balans-kontraktion vi har just nu. Det kan innebära falska breaks både på uppsidan och på nedsidan.