2/12 DAX Premarket

Daily

Vi befinner oss i en sidledsrörelse i daily i en upptrend, se bild nedan.

Kollar vi i månadsgraf så ser vi att vi har ATH uppe vid 13 600, se bild nedan.

Målet för denna uppgång syns tydligt, det är ATH. Att vi bara ska passera rakt igenom ATH är inte troligt. Det handlar mer om hur stor respekt vi ska få. Det troligaste scenariot är att vi vänder ner en bit under för att sedan ladda och bryta igenom.

Går vi tillbaka till 60-grafen är det en utbrottsnivå vi håller på att skapa, se bild nedan.

Om vi dyker ner så har vi en bra reversalnivå i 12 991 på grund av att vi har full upptrend i dagsgrafen.

Scenario inför dagen

Vi har just nu en balans i en upptrend och då gäller det först och främst att hitta bra nivåer för long tills motsatsen bevisats. En sådan nivå är gapclose, se bild nedan.

Detta är huvudscenariot för dagen. Har vi riktigt med pulver i marknaden så finns det en chans att vi inte ens kommer ner dit och att vi drar upp igenom direkt.

Finns det något som talar för att vi får ett rejält nedställ idag och att vi trillar rakt igenom hela sidledsrangen?

Svaghetstecknet är att vi har fått två lägre toppar och en lägre botten. Men huvudscenariot för dagen är att vi studsar på gapclose och drar uppåt igen.