25/11 DAX Premarket

Tillbakablick på förra veckan

Som vi kan se i bilden ovan på DAX daily så har vi haft en svagt fallande rörelse nedåt med ett falskt break på ovansidan. 13 000 täpptes inte fullt ut och ligger fortfarande och spökar. Men marknaden är som sagt ingen exakt vetenskap. Vi fick en doji i fredags men mitt i rangen. Det gör dock att den rörelse vi får ur den kan bestå hela dagen idag, se bild nedan på 60-mingraf i terminen just nu (kl 7.44).

Vi fick ett gap upp över natten och har fått ett antal HigherLows. Just nu har vi en utbrottsnivå runt 13 250, se den orange undre horisontella linjen. Det finns framför allt två scenarion nu på morgonen, se bild nedan.

Scenario 1: Vi bryter direkt upp

Scenario 2: Vi måste ner och täppa nattgapet, då får vi dessutom ett perfekt break-of-three-scenario.

Trend just nu

Just nu har vi full trend i både daily termin och cash, allt pekar upp. I 60 har vi sidledsrörelse i både termin och cash. Det troligaste är med andra ord att vi ska fortsätta uppåt inom en snar framtid. Vi har pausat tillfälligt.

Nyheter denna vecka

Vi har ingen riktigt tung nyhet under veckan. USA har Thanks Giving och helgdag på torsdag.

Utsikter inför dagen

Just nu är det de två scenarior som målades upp i bilden ovan som gäller. Vi har fått ett gap över natten upp och vi har troligtvis en uppdag framför oss idag.

Vad talar för att vi ska ned idag?

Man måste alltid försöka se båda hållen av marknaden. Men idag kan jag inte se mycket som talar för en dag nedåt idag. Bryter vi 13 250 så har vi dessutom tomt till vänster och inte så mycket som kan stoppa en potentiell uppgång, se bild nedan.