19/11 DAX Premarket

Premarketanalys i från igår och hur det gick. Kursiv text från i igår inom horisontella linjer


Det troligaste scenariot

Jag ser en nedgång mot 13 000 som det troligaste scenariot när vi väl får utbrottet. Detta kan mycket väl komma vid open idag.


Hur gick det?

Som vi kan se i bilden ovan så fick vi ett litet utbrott uppåt först och stängde igen gapet på ovansidan och sedan ett större utbrott nedåt med break-of-threescenario. Men det blev inget större break utan vi studsade upp igen på tidigare Low. Tittar vi mer i detalj i en 5-mingraf, se bild nedan, så ser vi att det ändå blev lite action på ovansidan men framför allt på nedsidan.

Först ett snabbt stick uppåt mot gapclose och sedan ett utbrott nedåt på break av 13 200.

Breaket av 13 200 blev explosivt.

Premarket inför dagen

Även om vi fick utbrott igår så bröt vi inte vår sidledsrange, se bild nedan i daily. Vi gjorde ett false break på nedsidan.

False breaks på nedsidan som vi fick igår är ofta en indikation på att vi ska vidare uppåt. Det innebär att det är mer sannolikt för en uppsida idag än för en nedsida. I natt vid tretiden fick vi en rastäppning av det ras vi fick under dagen igår, se bild nedan.

Vad innebär detta inför dagen?

Det innebär att vi är tillbaka på ruta ett igen och vi är mitt i rangen igen. Det fanns köpare som var beredda att försvara denna uppgång och det gjorde de igår. False breaks på undersidan som vi fick igår är normalt sett signaler på att vi ska vidare uppåt. Däremot är vägen upp inte solklar.

Konflikten mellan vad man tror och det man ser är ofta jobbig

Det som gör att man bör ha ett väl definierat regelverk är att det då är lite lättare att agera. Det läge vi har just nu skapar hos mig en konflikt mellan vidare uppgång och en nedgång mot 13 000.

Vad talar för vidare uppgång?

  • Vi fick ett false break på nedsidan vilket i range ofta är en signal för uppgång

Vad talar för nedgång mot 13 000?

  • Detta är min tro att vi inte kan fortsätta uppåt förrän vi har täppt igen detta gap

Det finns med andra ord en konflikt mellan vad jag tror och vad som är det troligaste scenariot. Har man då exakta regler är det mycket lättare att agera än om man inte har det.

Vad krävs för att vi ska bryta oss ur denna range uppåt eller nedåt?

Det behövs normalt sett en kontraktion som skapar explosivitet. Kanske är det denna vi ser just nu för uppsida, se bild nedan.

Det är dock inte lika explosiva mitt i en range som vi har nu men detta är huvudscenariot för dagen.