11/11 DAX Premarket

Premarketanalys från i fredags och hur det gick. Text i kursiv stil från i fredags

Vi har fått en halvtaskig doji med gap upp. Detta kallar man utmattningsgap, se bild nedan.

Karakteristiska drag för utmattningsgap är:

  1. Högt RSI2 innan gapet
  2. Dojiliknande candle
  3. Tung nivå

Just nu kan vi sätta check på de första två punkterna men inte tung nivå. Det innebär att vi kan få en resa nedåt idag.

Hur gick det?

I bilden ovan ser vi en liten röd doji. Det är inget gigantiskt nedställ vi pratar om direkt. Men det kan mycket väl komma mer. S&P 500 var uppe och toppade på 3 092, se bild nedan.

Även detta kan förstärka att vi kan få lite nedsida. S&P 500 är stark som vi kan se i bilden men samtidigt har uppgången varit brant vilket gör att många tar det säkra före det osäkra när vi kommer upp till jämna nivåer.

Vad talar för att vi ska ned idag?

Vi har full trend nedåt i 5-min i cashen och nästan full nedtrend i terminen just nu. I bilden nedan ser vi cashen i 5-min.

Vi har lägre och lägre bottnar och lägre och lägre toppar. Detta ska dock sättas till en full upptrend i 60-mingrafen, se bild nedan.

Jag har inga MA i bilden ovan men alla fyra MA (MA20, 50, 100 och 200) pekar upp och ligger i rätt ordning.

I det korta är vi på väg ner och i det lnga är vi på väg upp, dvs det vi ser just nu är en rekyl i trend tills motsatsen bevisats.

När kan vi säga att det inte är en rekyl i en upptrend?

Bryter vi igenom den orange rektangeln i bilden ovan (60-minchart) så är det ingen rekyl i en upptrend längre. Vi bör inte ens komma ner till mer än mitten av denna rektangel för att det ska vara korrekt.

Upptrend i 60 och nedtrend i 5, hur gör man?

Det handlar mycket om i vilket tidsperspektiv man tradar i. Om man har 60-min som fokus har vi en bra lång i rektangeln ovan. Om man handlar i 5-min så har vi bra shorts på en uppstuds mot en nivå. Se bild nedan.

Om vi bryter igenom där vi är just nu får vi en potentiellt bra short om vi får en rekyl upp mot denna nivå igen.