5/11 DAX Premarket

I bilden ovan har vi S&P 500 som har knäckt 3 000 och är ute i tomma rymden. Tittar man på trendriktningen är det lätt att tro att detta är för brant men om vi tittar i ett diagram med logaritmisk skala, se bild nedan så ser det helt ok ut.

De två gröna pilarna har samma lutning och just nu har vi samma lutning som vi hade vid uppgången mellan 1980 – 1995. Därefter blev det brantare mellan 1995 – 2000 och när det blir för brant så så kollapsar det alltid förr eller senare vilket det också gjorde vid 2 000.

I bilden ovan ser vi DAX i månadsgraf och vi har samma lutning nu som vi hade mellan 1990 – 1995. Denna lutning har jag lagt in där vi är nu och det matchar nästan exakt. En uppgång med denna lutning är stabil och kan hålla på länge. Det som gör att den kollapsar är när den blir för brant. Det är detta man ska vara vaksam på. Ju större lutning desto kortare varaktighet.

DAX premarket inför dagen

DAX gappade upp över 13 000 igår, se bild ovan och vände på 13 171. Vi har en tidigare topp på 13 170 eller rättare sagt två tidigare toppar nära varandra.

Vi har full trend i dagsgraf men det är väldigt brant och det är inte otroligt att gapet mot 13 000 behöver täppas innan vi kan gå vidare. När eller om detta sker är däremot svårare att säga.

Både 13 100 och 13 000 är bra reversalnivåer för long, se bild nedan.

Short ska man vara försiktig med i denna marknad men det finns stor chans att vi får en dubbeltopp på 13 170. Bryter vi den kan vi få ett bra motpolsscenario, se bild nedan.

Med tanke på hur stark lutningen i daily är finns det alltid risk för bakslag. Men riktningen är uppåt tills motsatsen bevisats.